Prijzen - algemene opmerkingen

In de huurprijs is het normale poetsen inbegrepen, d.w.z. de huurder verwijdert al het vuilnis, hij zet de tafels en stoelen aan de kant zoals afgesproken met de zaalverantwoordelijke.

Indien de huurder de infrastructuur in zo een toestand achterlaat dat er bijkomend moet opgeruimd of gepoetst worden, dan zal dit in rekening gebracht worden. De kostprijs bedraagt €20 per aangevangen uur.

Het Ontmoetingscentrum rekent de prijsstijgingen van de dranken bijna onmiddellijk door aan onze klanten. Het is dan ook aan te raden dat men op regelmatige tijdstippen de prijzen op onze website raadpleegt om de actuele prijzen te kennen.

Login voor verenigingen.